مدافعان حریم آیت الله آقا مجتبی حسینی خامنه ای (ح.ا.ع)

شناخت ما اززندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اولاد صالح و شریف مقام عظمی ولایت حضرت امام مطلق سید علی حسینی خامنه ای (س)امروز بر هر افسر جنگ نرم برای دفع جدال نابرابر فرهنگی و...بسیار لازم و حیاتی می باشد

مدافعان حریم آیت الله آقا مجتبی حسینی خامنه ای (ح.ا.ع)

شناخت ما اززندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اولاد صالح و شریف مقام عظمی ولایت حضرت امام مطلق سید علی حسینی خامنه ای (س)امروز بر هر افسر جنگ نرم برای دفع جدال نابرابر فرهنگی و...بسیار لازم و حیاتی می باشد

بسم الله الرحمن الرحیم
امروز بر هیچ کس پوشیده نیست که تبلیغات رسانه ای جبهه کفر و فتنه و منافقین داخلی و خارجی برای تخریب چهره ولایت امر مسلمین جهان امام مطلق و عبد صالح حاج سید علی حسینی خامنه ای (د.ظ.ع)و فرزندان شریف و صالح این حضرت خصوصا باتوجه به کینه دشمنان و حسرت و حرص منافقین و فتنه گران شناخته شده و این حضرت (ایت الله العظمی آقا مجتبی حسینی خامنه ای (ح .ا.ع)}اینکه دشمنان با توجه به ناکامی های خود چه در جنگ گرم و امروز خصوصا در جبهه جنگ نرم و انتشار اخبار دروغین در کشور و سطح جهانی بخواهند حرکتهایی به مراتب دشوارتر و فتنه انگیزانه تر از سابق(زمانی اسلامیت بدون روحانی و امروز روحانیت بدون اسلام}بدین معنی که فتنه اخیر از قم بر میخیزد و اینبار برخلاف گذشته که فتنه گران را افراد اباش و لاابالی و خلاف کاران سابقه دار حامی و تشکیل دهنده و صحنه گردان ان فتنه به شمار می رفتند ولی دشمن بعد از ناکامی های خود در فتنه های گذشته خصوصا فتنه 88 که ضربه کاری بر بدنه فتنه 88 وارد شد اینبار شناسایی و تمیز فتنه گران به دلیل عوض شدن چهره آنها توسط کدخدای فتنه گر در لباس افرادی شاخص و به ظاهر با شخصیت و لباس روحانیت }اینبار پا به عرصه مبارزه نهاده است و باید بگوییم سر پیکان این جماعت فاسد و خائن مقام عظمای ولایت حضرت آقا (س)و تخریب چهره ولد صالح ایشان خصوصا ایت الله آقا مجتبی حسینی خامنه ای (ح ا ع)می باشد و باید گفت در این زمینه هزینه های بسیار و نیروهایی به مراتب فاسد تر ولی موجه منظر به میدان فرستاده تا به تخریب بدنه تشیع و امامت و ولد صالح ایشان ضربه ای سخت وارد کند لذا اینجانب کیوان گیتی نژاد سرباز نایب ولی عصر ارواحنا لک فدایه و شاگرد مکتب ولد خلف حضرت یعنی ایت الله اقا مجتبی حسینی خامنه ای (ح . ا.ع)بر این دیدم که به مبارزه با این جبهه را با دفاع از خاندان ولایت و امامت و با همراهی و همیاری شما سربازان وفادار خاندان ولایت و امامت به شکلی جدی در پیش گیرم و در این راه اگر شهید شوم بی شک در ره ولایت بوده و این شهادت را اوج معرفت و لیاقت خویش بر می شمارم والصل الله علی محمد و ال محمد

  • ۰
  • ۰


********************"اسباب رخنه و نفوذ"* ********************-


*******"پی ام دی" *********-

        

آمریکا گفته بر پایه گزارش آژانس پرونده پی ام دی یا همان ابعاد نظامی بسته می شود البته اما در این چند روز.......... -


هم مقا مات آمریکایی و هم رسانه های غربی بارها تکرار کرده اند که ایران قبل از سال 1309 دنبال سلاح هسته ای بوده.. -


اما نکتن مهم در رابطه با پرونده پی ام دی فریبی است که غربی ها و برخی از شرکاءداخلی اشان به مردم می دهند -


تا اینپرونده به نوعی بسته شود که در شورای امنیت بماندیعنی با تایید ازانس مبنی بر فعالیت نظامی هسته ای ایران تا -


سال 1209اتفاقی که می افتداین است که مشروعیت اقدامات ظالمانه قبلی و ظالمانه آینده شو رای امنیت علیه ایران.... -


تایید می شود.بسته شدن پرونده پی ام دی باید به معنای فیصله بهانه ای باشد که در سال2005 با عث شد که...... -


پرونده ایران به شورای امنیت برود در حالی که بر پایه شرایط جدید نه تنها ادعاهای موجود در پی ام دی تایید............. -


می شوندبلکه این پرونده در شورای امنیت باقی می ماند و به سمت شورای حکام بر نمی گردد. و دلیل اصلی آن که غرب -


حاظر نشده به هیچ وجه بسته شدن پی ام دی را در برجام ذکر کند و آنراذیل یک نقشه راه جانبی آورده که مشروعیت -


10 ساله تحریم علیه ایران و حتی مشوعیت قطعنامه 1231 شورای امنیت زیر سوال نرود و ایران توانایی اعاده حیثیت -


نداشته باشدولی در حال حاظر به سادگی می تواند دوبازه قطعنامه علیه ایران صادر کند.و هنوز مرجع اصلی رسیدگی -


کننده به پرونده هسته ای ایران شورای امنیت می باشد.حال باید از مسئولین دیپلماسی کشورمان پرسید اگر پی ام دی -


واقعا بسته شده است چرا هنوز شورای امنیت مرجع رسیدگی به پرونده هسته ای کشورمان به حساب می آید.............. -


مسلما با این وضع اگر قطعنامه ای هم به معنای بسته شدن پی ام دی صادر شود در حقیقت فریبی بیش نخواهد بود.... -


"*نفوذ علمی*" -


اما انقلاب وقتی به پیروزی رسیددر ایران حرکتی که امام ره شروع کرد استکبار وقتی حرکت امام ره را دید....... -


دید این حرکت و این کاری که امام ره داره می کنه در رابطه با انقلاب یک حرکت ساختاری مبنایی است خوب اول اومد.... -


طراجی جنگ سخت کرد در رابطه با انقلاب اسلامی ما تو طراحی جمگ سختش ااول درون کشور طراحی کرد....... -پشت سرش اونجا دید نتیجه نگرفت جنگ 8 ساله علیه کشورمان را در پیش گرفت دوران دفاع مقدس........... -


نکته قابل توجه اینه که دید تو این حرکت هابه نتیجه نمی رسه احساس کرد باید یک حرکتجنگ نرم به راه بندازه......... -


تو این جنگ نرم عزیزان بررسی وو تجزیه تحلیلش این شد که من در جنگ نرم نمی تونم یک شبه یا چند روزه یا چند ماهه -


کار انقلاب را تمام کنم باید اندیشه کده ها و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی رو بکار بندازم که با استفاده از.. -


اینموسسات و اندیشه کده ها بتونم تراحی کنم برای انقلاب اسلامی خوب اینجا یک نکته قابل توجه عزیزان برادر ان و -


خواهران ولایی من اینه که تو این طراحی براندازانه مستکبرانه اقدامی که کرد دوتا موسسه خیلی سنگین برای استکبار -


کردیکی موسسه RANDEیکی موسسهBROOKINGSیکیش بحث جمعیتی*شما ببینید یکی از مسائلی که امروز -


تو کشور مطرحه مسئله جمعیته و بحران جمعیتی است که در کشور بوجود آمده است شما فکر می کنید تو این بحران.... -


جمعتی که تو کشور بوجود اومد استکبار نقش و تاثیری نداشته!! یقینا استکبار نقش قابل توجه ای داره......... -


و دقیقا از موسسه بروکینگزبرای اینکار استفاده کرده حالا موسسه بروینگز چی عزیزان:موسسه برونکینگز یک ... -
موسسه ای است که:اصلا کارش اینه تو تمام کشورها تشکیلاتداره و دفتر داره کارش ارتبازط گیری با.......... -


نخبگان علمی و پژوهشی کشورهاست در تهران یک تشییع جنازه صورت گرفت حدود 270 تا شهید تشییع جنازه شدند... -


تعدادیشون هم غواص بودند تشییع جنازه گروهی که طراحی تشییع جنازه رو کرده بودند اصلا پیش بینی جمعیتی که.... -


توی تشییع جنازه شرکت کرده بودند را نمی کرد صدا و سیما حرفش این بود گفت هرچه من رفتم عقبه جمعیت رو ...... -


تو تو این تشییع به انتهای جمعیت برسم نتونستم ناچار شدن هلی کوپترهاشون بکار گیرن بازم نتونست انتهای جمعیت.. -


را نشون بوند چون آمادگی نداشت.عزیزان می دونید یک هفته بعدش گزارشی ازسی آی ای امریکا بدست ما رسید..... -


تو این گزارش مرکزیت سی آی ای امریکا به جون هم افتاده بودند یک دعوای سنگین بینشون شکل گرفته بود دعواشون -


چی بود؟دعواشون این بود که این دوسال که بحث برجام و و این جلسات و نشست و برخواست ها و این فضای ماهواره ای -


سنگینی که درست کرده بودیم و به فکر عادی سازی روابط بودیم پس چه نتیجه ای داد آخه؟................ -


این جمعیت از کجا اومد تو این تشییع جنازه شرکت کردند؟این جمعیت کجا بود؟ووووبسیار وحشت کردند........... -


این حساسیت سنجی براشون خیلی مهم بود....پس ما این دو سال که بدنبال عادی سازی روابط ظرفیت های ...... -


جمهوری اسلامی را می خواستیم عادی سازی کنیم پس چرا به نتیجه نرسیدیم چرا نتیجه ای نگرفتیم........... -


چگونه می توان ذهن و قلب عموم مردم ایران را و همچنین نخبگان آنرا به تسخیر ایالات متحده آمریکا در آورد؟..... -


چی می گه:؟پروژه هاش و دقت کنیدپروژه اول:یک می گه:نشت علمی میان ایران و آمریکا و اروپا............. -


من خودم زمانی که به عنوان یک مامور جز در خدمت نظام بودم بسیاری از جشنواره هایی که می خواست .... -


بر گذار بشه اجازه داده نمی شد برای اینکه اطلاعاتش و داشتند که دشمن همه هم و غمش و گذاشته بود -


برای اینکه بفهم که این علم توسط چه کسانی یا کی یا تو ایران رشد پیدا کرده است............................ -


آره خواهران و برادران ولایی و انقلابی من دشمن در قصد نفوذ در لایه های علمی ما رو هم برای نیل به نفوذ در کشورمان -


در سر می پرورانه و نشون داده برای نیل به این هدفش از هیچ اقدامی صرف نظر نکرده و نمی کنه و اساسا این موضوع از -


اساس براش خیلی مهم و حیاتی که بتونه در کشور و لایه های تاثیر گذار در رسیدن به یک نفوذ سیاسی و علمی و فرهنگی -


نائل بیاد و موفق شه.....دشمن می خواد آدماشو بشناسه و براشون طراحی داره ....................... -

........پروژه دوم:............ انرژی پاک........ پروژه سومفرستادن رییس کمیته علمی کنگره آمریکا به ایرا.......نپروژه چهارمبازدید روسای دانشگاههای... -

         مهم آمریکا از تهران می گه ما باید یک فضای که شما راحت می تونی می فرستونیشون جلو می گی روابطه روابطه -


علمیه ....رفتا آمد علمیه اما طراحی و اون چیزی که پشت این طراحی شوم لونه کرده چیزه دیگری خواهران و برادران -


ولایی حقیر پروژه پنجمبرنامه بورس کردن دانشجویان ایرانی..می گه اروپا و آمریک سنگین رو بورسیه کردن -


دانشجویان ایرانی سرمایه گذاری کنند توادامه تو بحثش می دونید می گه هدفش از این برنامه چی است....... -

 می گه باید جلوی روی پای خود ایستادن ایرانی ها در علوم که تو این مدت اتفاق افتاده است را بگیریم...... -


ایرانی باید احساس کنه پیشرفتش و فقط در اروپا و آمریکاست که می تونه به دست بیاره............. -


ونه چیزی دیگری پروژه ششم:آلودگی هوادر ایران..... یک دیپلمات در ایران که از نزدیکان یکی از مسئولین ایرانی است -


می گه اگر غرب بتونه ببینید اومده دقیقا از داخل مطلب می گیره اگر غرب بتونه این معزل رادر ایران حل کنه قام بلندی -


در جهت منزوی کردن تند روها در ایران داشته و ایالات متحده و متحدانش می تونند برای این بحث یک رابطه علمی میان.... -


دانشمندان بوجود بیاورندببینید خواهران و برادران من این بحث نفوذ در فضای علمی کشور است -


""""""""""""""""""""""""""""حد تنش زدایی""""""""""""""""""""" -


کسانی که در مقام صحبت از مقاومت و مبارزه و انقلاب و اینا حرف می زنند ولی در مقام عمل کوتاه می آیند!اعتماد نکنید -


صبر و مقاومت روج شجاعت و درگیری و استکبار ستیزی یک شاخصه مهم قرآنی ست که 56 آیه من اینجا براش پیدا... -

کردم که فقط دعوت به اینه که نگاه کنید که به کی رای می دهید!آیا کسانی اند که از کفر و استکبار می ترسند یا...... -


شجاع و مومن و محکم اند.آیا اینها بعدا تسلیم می شوند یا عقب نشینی می کنند یا نه. آیا سست می شوند............ -


تردید می کنند!یا نه.آقا ما در اسلام شعار تنش زدایی با ظالم نداریم اصلا و با الله نه.فرمودجاهدودرگیر شو...... -


تنش زدایی با ظالم نداریمتنش زدایی با ملت ها و مردم عادی داریم این اصلا ایجاد تنش خلاف اخلاق است -

درگیر شدن با دشمن بزرگترین علامت یک مجاهد و مومن است. به دولتمردانی که ترسو و متزلزلند از همین......... -


الان تو حرفاشون می گنما می خوایم کل روابط آشتی کنیم با آمریکا با اسرائیل همه می خواهیم آشتی کنیم. -


شما بی جا می کنی که می خواهی با ظالم و مستکبر که خون مظلومین و بی دفاعان و مسلمانان و مظلومین را -


در شیشه کرده و آنها را شکنجه می کنه و می کشه و همواره به دنبال راه نفوذی برای به زیر سلطه کشیدن ما و منابع -


و فرهنگ و اقتصاد ما است بخواهی آشتی کنی کار شما غلط اندر غلط و خلاف موازین شرع مقدس و قوانین مصرح و عرف -


حاکم ما بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی مان در کشور است آقایان!!!!مگر مظلوم با ظالم آشتی می کنه؟................. -


باید آقای مسئول حق ملت را بگیری!باید پای اصول بایستی!آشتی می کنیم چیه؟با بقیه غیر ظالم هم حق نداری.... -


دعوا کنی.با ملت ها و دولتهای دنیا باید به مودت دوستی رفتار کنید.اتفاقا صریح می فرمایدکسانی که با شما -


سر جنگ ندارند ولو"""مشرک باشند""""شما جق ندارید با آنها درگیر شویداگر اونها می گویند صلح شما هم -


بپذیرید.دنبال دعوا نباشید.اما فرمود:فریب کسانیکه :ظالمند و متجاوزند؛نشون دادند و الان نشون می دند که دشمن -


ملت شما هستندفریب اینها را نخورید و به اینها""""""""لبخند نزنید""""""""......................... -


اینها کوتاه نمی آیند تا شما دست از دینتون بردارید اینها آیات قرآن دیگه عزیزان و خواهران و برادران مومن و حزب الهی - پ


حقیر درسته درست می گم؟می فرماید تا شما چهار دست و پات و بالا نبری محکم نگی غلط کردم................ -


و بعدا هم در عمل ثابت نکنی اینها دست از سرت بر نمی دارند. باید تغییر بدی مکتبتباید بگی از اول هرچی.... -


گفتیم غلط بوده و شما درست می فرمودید و حق از ابتدا با شما یعنی جبهه کفر و ظلم بوده است و تا اینگونه -


نگویی و در عمل هم ثابت نکنی که یک غلام سرآپا گوش و عمل برای اونها و اهداف و کدنش های سیاسی و -

اعتقادی اونها هستی دست از سر شما برنخواهند داشت...... -


روحانی رئیس جمهور{{{با کشورهایی که رابطه سرد داریم رابطه بهتر می خواهیم و اگر با کشورهایی دارای -


تنش و احیانا خصومت هستیم پایان تنش پایان خصومت را می خواهیم}}}}*................................. -


*****""""""""""""""اشد علی الکفار"""""""""""""""""****** -


 

)8/9/1394khamenei,ir http://telegram.me/khamenei.ir -


*بخشی از سخنان حقیر در جمع کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران راجع به اجرا و عملی شدن برجام و رابطه آن با پروژه رخنه و نفوذ دشمن در داخل کشور و سیستم اداره کشور -


****""""""""منابع""""""""""""**** -

وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی ره -
مجموعه سخنرانی ها و مجمع السخنان امام المسلمین امام المصلح سید علی حسینی خامنه ای دامه ظله العالی -
و الصل الله العلی سیدنا ابالقاسم المحمد و آله الطاهرین اجمعین -
نشر و جمع آوری:کیوان گیتی نژاد-(حیدری امام المصلح سیدنا و شریفنا و قاعدنا اباالمصطفی الحاج علی حسینی خامنه ای "هستی ام به فدایش" -  • ۹۵/۱۱/۲۶
  • کیوان گیتی نژاد

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی