مدافعان حریم آیت الله آقا مجتبی حسینی خامنه ای (ح.ا.ع)

شناخت ما اززندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اولاد صالح و شریف مقام عظمی ولایت حضرت امام مطلق سید علی حسینی خامنه ای (س)امروز بر هر افسر جنگ نرم برای دفع جدال نابرابر فرهنگی و...بسیار لازم و حیاتی می باشد

مدافعان حریم آیت الله آقا مجتبی حسینی خامنه ای (ح.ا.ع)

شناخت ما اززندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اولاد صالح و شریف مقام عظمی ولایت حضرت امام مطلق سید علی حسینی خامنه ای (س)امروز بر هر افسر جنگ نرم برای دفع جدال نابرابر فرهنگی و...بسیار لازم و حیاتی می باشد

بسم الله الرحمن الرحیم
امروز بر هیچ کس پوشیده نیست که تبلیغات رسانه ای جبهه کفر و فتنه و منافقین داخلی و خارجی برای تخریب چهره ولایت امر مسلمین جهان امام مطلق و عبد صالح حاج سید علی حسینی خامنه ای (د.ظ.ع)و فرزندان شریف و صالح این حضرت خصوصا باتوجه به کینه دشمنان و حسرت و حرص منافقین و فتنه گران شناخته شده و این حضرت (ایت الله العظمی آقا مجتبی حسینی خامنه ای (ح .ا.ع)}اینکه دشمنان با توجه به ناکامی های خود چه در جنگ گرم و امروز خصوصا در جبهه جنگ نرم و انتشار اخبار دروغین در کشور و سطح جهانی بخواهند حرکتهایی به مراتب دشوارتر و فتنه انگیزانه تر از سابق(زمانی اسلامیت بدون روحانی و امروز روحانیت بدون اسلام}بدین معنی که فتنه اخیر از قم بر میخیزد و اینبار برخلاف گذشته که فتنه گران را افراد اباش و لاابالی و خلاف کاران سابقه دار حامی و تشکیل دهنده و صحنه گردان ان فتنه به شمار می رفتند ولی دشمن بعد از ناکامی های خود در فتنه های گذشته خصوصا فتنه 88 که ضربه کاری بر بدنه فتنه 88 وارد شد اینبار شناسایی و تمیز فتنه گران به دلیل عوض شدن چهره آنها توسط کدخدای فتنه گر در لباس افرادی شاخص و به ظاهر با شخصیت و لباس روحانیت }اینبار پا به عرصه مبارزه نهاده است و باید بگوییم سر پیکان این جماعت فاسد و خائن مقام عظمای ولایت حضرت آقا (س)و تخریب چهره ولد صالح ایشان خصوصا ایت الله آقا مجتبی حسینی خامنه ای (ح ا ع)می باشد و باید گفت در این زمینه هزینه های بسیار و نیروهایی به مراتب فاسد تر ولی موجه منظر به میدان فرستاده تا به تخریب بدنه تشیع و امامت و ولد صالح ایشان ضربه ای سخت وارد کند لذا اینجانب کیوان گیتی نژاد سرباز نایب ولی عصر ارواحنا لک فدایه و شاگرد مکتب ولد خلف حضرت یعنی ایت الله اقا مجتبی حسینی خامنه ای (ح . ا.ع)بر این دیدم که به مبارزه با این جبهه را با دفاع از خاندان ولایت و امامت و با همراهی و همیاری شما سربازان وفادار خاندان ولایت و امامت به شکلی جدی در پیش گیرم و در این راه اگر شهید شوم بی شک در ره ولایت بوده و این شهادت را اوج معرفت و لیاقت خویش بر می شمارم والصل الله علی محمد و ال محمد

  • ۰
  • ۰

به قلم: طلبه جوان


آیت الله سید محمد شیرازی برادر کوچک تری داشت به نام آیت الله سید صادق
تصویر مرتبط
شیرازی که در این عرصه از برادر بزرگ تر جلو زد و حتی بلند تر از او ساز مخالفت
تصویر مرتبط
با نظام و انقلاب ایران را کوک کرد و علنا شروع به بدگویی در مورد نظام اسلامی در داخل و خارج کشور نمود.
تصویر مرتبط
                                                

به گزارش درسیاهکل وبلاگ وبلاگ طلبه جوان نوشت:


نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

تشیعی که از لندن و آمریکا تبلیغ شود به درد شیعه نمی خورد … ( امام خامنه ای )


نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی
حتما جمله بالا را به خاطر دارید که مقام معظم رهبری 20 شهریور سال 92 در دیدار با

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

 کارگزاران حج به آن اشاره کرده و نگرانی خود را از ترویج چنین نمودهایی از تشیع اعلام کردند .

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

نمی دانم بعد از آن تاریخ به این فکر کردید که منظور رهبری از این جمله چه بود ؟ تشیع لندن

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی


 و نیویورک دیگر چه صیغه ای است !!؟؟ حال این جریان سیاسی در پوست مذهب

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

 جا گرفته را با هم مرور می کنیم !!!

تصویر مرتبط


آیت الله سید محمد شیرازی فرزند بزرگ خاندان شیرازی ها بود که در کربلا مشغول

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

به تحصیل و تدریس بود و اتفاقا حضور ایشان در کربلا همزمان شد با قیام حضرت امام (ره)

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

بر علیه رژیم شاه در ایران و تبعید ایشان به نجف که در کربلا هم به مدت یک هفته توقف کردند

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

و اتفاقا از استقبال خوبی نیز از سوی سید محمد شیرازی روبرو شد؛ ولی وقتی زمزمه هایی


در مورد زعامت و رهبری شیعیان توسط امام خمینی (ره) به گوش آیت الله سید محمد شیرازی

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

رسید ساز مخالفت با ایشان را کوک کرد و فریاد سر داد که رهبری و زعامت شیعیان حق من


  است و این در حالی است که استاد ایشان آیت الله یوسف حائری بارها اذعان داشت که

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

سید محمد شیرازی [در حد مرجعیت نیست ] و حتی کار به جایی رسید که زعیم وقت


 شیعیان آیت الله خویی به مخالفت با ایشان بر خواست و کارهای او را شبهه ناک و دادن

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

وجوهات به وی را غیر شرعی اعلام کرد و حتی سید محمد شیرازی بارها به طلاب ایرانی


 گفته بود که دست از مبارزه علیه رژیم شاه بردارید و این در حالی بود که خانه ایشان در

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

کویت تبدیل به محل رفت و آمد نیروهای ساواک شده بود !!! آیت الله سید محمد شیرازی


 برادر کوچک تری داشت به نام آیت الله سید صادق شیرازی که در این عرصه از برادر بزرگ

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

تر جلو زد و حتی بلند تر از او ساز مخالفت با نظام و انقلاب ایران را کوک کرد و علنا شروع به


 بدگویی در مورد نظام اسلامی در داخل و خارج کشور نمود…


نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی


سال 1380 که آیت الله سید محمد شیرازی در سن 75 سالگی درگذشت این


جریان که از قبل دشمنی خود با نظام و مسئولان آن را بارها اعلام کرده بود علی رغم

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

اینکه مقام معظم رهبری سفارش کرده بودند ایشان را در حرم حضرت معصومه (س)


دفن نمایند شروع به سوء استفاده از تشییع جنازه برادر کرده و آن را به یک میتینگ سیاسی

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

تبدیل کردند که با مداخله نیروهای امنیتی جریان به اتمام رسید و جنازه در حرم دفن شد


 ولی از آن تاریخ تا مدت ها سید صادق شیرازی و همراهانش این قضایا را دستاویزی برای

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

ضربه به نظام کرده بودند !!! جریان به اینجا ختم نشد و مثل اینکه جریان شیرازی ها قصد


 تخریب وجهه تشیع را داشتند و لذا شروع به افتتاح 13 شبکه ماهواره ای به نام های مرجعیت،

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

شبکه جهانی امام حسین 3،2،1 ، الانوار ، بقیع و شبکه های دیگر کردند و در این شبکه ها


  علنا شروع به بدگویی نسبت به رهبری و مراجع معظم تقلید کردند و حتی کار به جایی رسید

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

که در این شبکه و شبکه های طرفدار آنها [ مانند شبکه فدک که توسط طلبه نمایی به نام


یاسر الحبیب در لندن مدیریت می شود که اتفاقا داماد برادر سید صادق شیرازی یعنی سید

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

مجتبی شیرازی که متاسفانه ایشان هم در لباس روحانیت هستند، بود و این طلبه نمای


جوان که داماد خانواده شیرازی ها بود به صورت علنی شروع به وهن مقدسات اسلامی ن

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

مود و به عایشه که نزد اهل سنت احترام خاصی دارد و وهن ایشان موجب تفرقه بین مسلمین

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

 خواهد شد کتابی را تحت عنوان « عایشه ، فاحشه » به چاپ رساند که موجب تهییج احساسات

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

اهل سنت شد و کار تا جایی پیش رفت که یکی از علمای وهابی شیخ عبد العزیز آل الشیخ گفت:

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

شکر خدا بعد از حرفهایی که یاسر الحبیب زد بسیاری از جوانان اهل سنت که تازه شیعه شده ی

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

ا تمایل به شیعه شدن داشتند دوباره به مذهب حقه اهل سنت باز گشتند!!! و حتی این طلبه

تصویر مرتبط

نمای جوان و داماد خانواده شیرازی ها کهسرویس های جاسوسی انگلیس او را از زندان های

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

کشور کویت آزاد کرده بودند به مقام معظم رهبری و دیگر مراجع بارها فحش های رکیک و ناسزا

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

گفت که البته پدر خانم ایشان یعنی آیت الله سید مجتبی شیرازی که برادر سید صادق شیرازی

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی


است نیز بارها این فحش ها را تکرار کرده است و در چند سال اخیر نیز شروع به پخش رساله

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

عملیه خود !!!!!!! در میان مردم ایران کرده است ] برخی از کارهایی که موجب وهن تشیع می شد

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

به عنوان شعائر حسینی مطرح شد.

20080714202813_7_435-22

سید صادق شیرازی [ نفر سمت راست ] به همراه آیت الله منتظری

از دیگر کارهای آیت الله سید صادق شیرازی ترویج قمه زنی و کارهای خلاف شعائر

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

حسینی در شبکه های ماهواره ای تحت مدیرتش می باشد که حتی در ایام محرم

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

کلیپ های بسیاری از قمه زنی که موجب وحشت مردم جهان از آئین مهربان شیعه

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

می شود را ساخته و در این شبکه ها بارها و بارها پخش می کند و اتفاقا جایی را

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

نیز خودش مخصوص قمه زنی ساخته است که امکانات فیلم برداری از این صحنه ها

تصویر مرتبط

 را دارد و البته یکی از کارهای بسیار بد و تفرقه انگیز ایشان نام گزاری هفته وحدت به نام

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

« هفته برائت » در سایت خودش بود که با عکس العمل تند اهل تسنن روبرو شد و نزدیک

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

بود که فتنه ای دوباره به پا شود که با هوشیاری مقام معظم رهبری و فتوای ایشان مبنی

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

بر تحریم اهانت به مقدسات اهل سنت این غائله خاتمه یافت … اما سوال اینجاست !؟

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

هزینه ساخت برنامه برای هر یک از این شبکه های سیزده گانه بنابر گفته یکی از مسئولین

تصویر مرتبط

 این شبکه ها به نام آقای هدایتی، 95 هزار دلار در ماه است که با یک حساب سر

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

انگشتی برای 13 شبکه چیزی بالغ بر 1 میلیون و 235 هزار دلار در ماه و بلکه بالاتر

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

هزینه می شود و این در حالی است که حتی یک برنامه تبلیغاتی هم از این شبکه ها

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

پخش نمی شود که بگوئیم از محل این تبلیغات کسب در آمد می کنند!! حال سوال

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

اساسی اینجاست که این همه هزینه و پول از کجا و چه طریقی تأمین می شود ؟؟؟

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

که نتیجه گیری در مورد آن با توضیحات بالا کار چندان سختی نیست که آن را به عهده

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

خود شما واگذار می کنم !!!! البته فعالیت های ایشان در جریان فتنه اسرائیلی –

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

آمریکائی 88 برای براندازی نظام به علت کمبود وقت ناگفته ماند …سید-صادق-شیرازی

محل آماده شده برای قمه زنی

si70bgr_535

در پایان یاد آور می شوم که آیت الله سید صادق شیرازی قائل به مستحب بودن

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

قمه زنی هستند بر خلاف بسیاری از علما که آن را جایز نمی دانند و اینکه ایشان

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

در حال حاضر در یک جریان نرم و بسیار برنامه ریزی شده شروع به نفوذ در هیئات


حسینی کرده و با بذل و بخشش پول های آنچنانی که معلوم است از چه منبعی است،

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

بسیاری از هیئات را مورد غفلت قرار داده اند و شعار ایشان هم این است که هیئات نباید

تصویر مرتبط

 سیاسی شود چون در این صورت مردم از هیئات فرار می کنند در حالی که مطمئنا هر

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

انسان عاقلی می داند که هر فردی که رو به سیاست آورده و از چند و چون کار سوال

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

کند ماهیت این اشخاص را خواهد فهمید !!! و این هشداری است برای بچه هیئتی ها

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

و همه مردم تا جلوی نفوذ این جریان را بگیرند که در حقیقت تخریب چهره اسلام و تشیع را نشانه رفته اند ….!!!

نتیجه تصویری برای عکس های سید صادق شیرازی

2357_picture141


  • ۹۶/۰۶/۱۴
  • کیوان گیتی نژاد

نظرات (۱)

اخه زنا زاده تو که مجتبی خامنه ای رو ایت الله العظمی یعنی مرجع تقلید خطاب میکنی یعنی حرفی که نامبرده خودش هم ثبول نداره بقیه حرفات چطور قابل استناد باشه
پاسخ:

زناءزاده تویی که با نوکری منافقین خلق داری به میهن و کشورت خیانت و مزدوری علیه ان به کثیف ترین و حرامزاده ترین افراد مدعی ایرانی بودن یعنی منافقین خلق خدمت می کنند باشی لعنت خدا بر توی حرامزاده و بی صفتی که جز مزدوری و خیانت به میهن چیز دیگری در چنته نداری و بدان ما تا امروز منافقین بی شماری را به قعر جهنم فرستادیم و به تعبیر شیوا تر به درک واصل نمودیم مطمین باش توی منافق هم موعد به درک واصل شدنت رسیده و بدان در هر لانه سوسکی که خمیدی و مخفی شدی بیرون خواهیم کشید تو را و به هم تباران مزدور و منافقت می رسانیم روح نجست و منافق و مزدور تو را پس از این فرصت تا رسیدن نوبت به خوبی بهره ببر که روز درکت زیاد دور نیست که همانگونه که سران شما عزیزترین و صالح ترین بندگان خدا را حکم به شهادت رساندن انان توسط تو و دیگر نوکران بی هویت و ولد الحیض و نفاس منافق صفت را صادر نمودند ما نیز در راه جاری کردن حکم خدا و در اطاعت از ولایت مطلقه فقیه انانکه انسانهای بی گناه و بندگان صالح خدا را به شهادت رسانده اند و تو یکی از ان منافقین بی صفت ولد الحیض و نفاس نیز احدی از انان می باشی به حکم قصاص قصاص خواهی شد و تعبیری دگر به پاداش نفاق و فتنه و مزدوریت علیه ملت و سرزمین خود خواهی رسید واین است وعده الهی نسبت به بندگان شیطان صفتی که مزدوری و نفاق و خیانت به میهن و قتل هم میهنان خود دست به جنایت زده اند و تو نیز جزعی نجست از این تبار منافق نجست پرور چون خودت هستی به امید به درک واصل شدنت

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی