مدافعان حریم آیت الله آقا مجتبی حسینی خامنه ای (ح.ا.ع)

شناخت ما اززندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اولاد صالح و شریف مقام عظمی ولایت حضرت امام مطلق سید علی حسینی خامنه ای (س)امروز بر هر افسر جنگ نرم برای دفع جدال نابرابر فرهنگی و...بسیار لازم و حیاتی می باشد

مدافعان حریم آیت الله آقا مجتبی حسینی خامنه ای (ح.ا.ع)

شناخت ما اززندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اولاد صالح و شریف مقام عظمی ولایت حضرت امام مطلق سید علی حسینی خامنه ای (س)امروز بر هر افسر جنگ نرم برای دفع جدال نابرابر فرهنگی و...بسیار لازم و حیاتی می باشد

بسم الله الرحمن الرحیم
امروز بر هیچ کس پوشیده نیست که تبلیغات رسانه ای جبهه کفر و فتنه و منافقین داخلی و خارجی برای تخریب چهره ولایت امر مسلمین جهان امام مطلق و عبد صالح حاج سید علی حسینی خامنه ای (د.ظ.ع)و فرزندان شریف و صالح این حضرت خصوصا باتوجه به کینه دشمنان و حسرت و حرص منافقین و فتنه گران شناخته شده و این حضرت (ایت الله العظمی آقا مجتبی حسینی خامنه ای (ح .ا.ع)}اینکه دشمنان با توجه به ناکامی های خود چه در جنگ گرم و امروز خصوصا در جبهه جنگ نرم و انتشار اخبار دروغین در کشور و سطح جهانی بخواهند حرکتهایی به مراتب دشوارتر و فتنه انگیزانه تر از سابق(زمانی اسلامیت بدون روحانی و امروز روحانیت بدون اسلام}بدین معنی که فتنه اخیر از قم بر میخیزد و اینبار برخلاف گذشته که فتنه گران را افراد اباش و لاابالی و خلاف کاران سابقه دار حامی و تشکیل دهنده و صحنه گردان ان فتنه به شمار می رفتند ولی دشمن بعد از ناکامی های خود در فتنه های گذشته خصوصا فتنه 88 که ضربه کاری بر بدنه فتنه 88 وارد شد اینبار شناسایی و تمیز فتنه گران به دلیل عوض شدن چهره آنها توسط کدخدای فتنه گر در لباس افرادی شاخص و به ظاهر با شخصیت و لباس روحانیت }اینبار پا به عرصه مبارزه نهاده است و باید بگوییم سر پیکان این جماعت فاسد و خائن مقام عظمای ولایت حضرت آقا (س)و تخریب چهره ولد صالح ایشان خصوصا ایت الله آقا مجتبی حسینی خامنه ای (ح ا ع)می باشد و باید گفت در این زمینه هزینه های بسیار و نیروهایی به مراتب فاسد تر ولی موجه منظر به میدان فرستاده تا به تخریب بدنه تشیع و امامت و ولد صالح ایشان ضربه ای سخت وارد کند لذا اینجانب کیوان گیتی نژاد سرباز نایب ولی عصر ارواحنا لک فدایه و شاگرد مکتب ولد خلف حضرت یعنی ایت الله اقا مجتبی حسینی خامنه ای (ح . ا.ع)بر این دیدم که به مبارزه با این جبهه را با دفاع از خاندان ولایت و امامت و با همراهی و همیاری شما سربازان وفادار خاندان ولایت و امامت به شکلی جدی در پیش گیرم و در این راه اگر شهید شوم بی شک در ره ولایت بوده و این شهادت را اوج معرفت و لیاقت خویش بر می شمارم والصل الله علی محمد و ال محمد

  • ۰
  • ۰
بسم الله الرحمن الرحیم -


باز این پریشان در اجرای فرامین اربابان سفاک و پلیدش دست به کثیف ترین نوع تخریب یعنی زدن اعتقادات و باورهای ما با سوءاستفاده از باورها و اعتقاد ما* -


این ملعون در اجرای خیانت و زدن آسیب به خط حزب الله که همواره به حمدالله در شیوه های گذشته تخریب رسوا و زمین گیر -


شده و می شد با مدتی سکوت و در پوست ملحد خویش مغبون و مخفی گری دوباره این بار بوسیله استفاده -


آخرین تز اربابان سفاکش از طریق اخرین دست آویز از برنامه براندازی یعنی استفاده از روحانیت و اعتقادات برای -


زدن ضربه به اسلام و روحانیت بهره می گیردهمانگونه که امده در فتنه اکبر فتنه گران دیگربا لباسهای تابلو -


وقیافه ها و رفتار تابلودر خیابانها حاظر نمی شوند که به وضوح شناخته و با آنها مبارزه شودهمانگونه که در مبارزه -


های پیشین با این ملعون پریشان شاهد بودید که این ملعون سفاک به وضوح و در طریقی تا بلو دشمنی و نفاق خویش -


و عصبانیت خود از ولایت فقیه و نیروهای حزب الله به وضوح علنی و به دشمنی و تخریب جایگاه ولایت دست زده بود -


اکنون در لوای ولایت و در لباس روحانیت و با سخن از ولایت فقیه دارد با سفسته و استفاده از فرمایشات ابزاری -


از ایشان سوءاستفاده می کند* -


(دوستان سخن بر سر این است که چه کسی دارد سخن می گوید

این شخص را باید تشخیص داد چه کسی است) -


باید دید این کسی که دارد در مورد ولایت فقیه صحبت می کند چه سابقه

و چه پیشینه ای را دارد این شخص در گذشته -


خود نسبت به ولایت فقیه و نیروهای حزب الله از خود چگونه عملکرد و بازخوردی
 به نمایش گذارده بوده و حالا چه شده یک هو سخن از ولایت فقیه و جانماز اب کشیدن
 از سجاده ایشان دست زده است در اینجا به جای اینکه از خود خشنود شد به
دلیل اعریف ها و تمجیدهای این ملعون پریشان باید برعکس ناراحت و متفکرشد
بر این تمجید و تعریف از سوی این ملعون -


نابکار که چه شده است که این ماعون دست به تمجید و استفاده ابزاری از ر
هبر ما شده است این هماان{{فتنه اکبر}}است که می اید در لباس باورها
 و اعتقادات ما به نوعی که برخلاف فتنه اکبر تفکیک و تشخیص ان به قدری
سخت و حتی غیرممکن می شود که تنها کسانی که با دشمنان و منافقان
 و حیله و مکر اربابان و خود ملعونشان سابقا درگیر شده و با ذات این ملعونان
سفاک درافتاده اند و با آشنایی -


با برنامه های براندازانه و فتنه گرانه انها که در فتنه اکبر اینگونه است که این بار
با استفاده از روحانیت و در لباس روحانیت و باسو استفاده از اعتقادات قصد بر زدن
آسیب بر شاکله انقلاب و ولایت را کرده و به آن عمل می کنند طریقی که
این ملعون پریشان در پیش گرفته است -


دوستان در رابطه با اینکه نباید به دشمن و سخنش حتی اگر این دشمن
در لوای ولایت و با نام ولایت پاپیش گذارد فریفته شد یک مثال تاریخی خدمتتان عرض می دارم -


وقتی که خانی ابن ارغه ابن زیاد دعوت کرد و اون را ابن زیاد در اماراتش
 شکنجه واقع کرد طرفداران و حامیانش در جلوی امارتش جمع شدند و
محاصره اش کردند و گفتند امیر مقتدر ما کجاست ولی بعد از گذشت اندی
 محاصره را ترک و برگشتند از خود پرسیده اید تا کنون چرا؟ -


برای اینکه شخصی رفت بالای دار العماره گفت چه خبر تون امیر شما
داره با ابن زیاد گل می گه و گل می شنود حالا مگر هر کی هر چی بگه
باید گوش کرد نه کسی که اون بالاس {شعیب }و شعیب بالا سرش نوشته
 قاضی زمان حضرت امیر المومنین -
آره قاضی زمان امیرالمومنین اینکه دروغ نمی گه ما هم بودیم باید می رفتیم
{{ولی کسی نمی گفت این آقای شعیب در دارالعماره ابن زیاد چکار می کنه ) -


آره دوستان این آقای پریشان که دارد از ولی حی ما سید علی سخن می گوید
 چه جور کسی است در خاکریز موسوی و کروبی و خاتمی و هاشمی ملعون است
دفاعش از ولایت چه معنی دارد؟ -
باید به نیت این ملعون سفاک شک کرد دوستان من اینجانب سرباز تنها قسم خورده ام
تا آخرین نفس این ملعونان را در حد توان خویش رسوا و پریشان کنم این ملعون هم از
این قاعده جدا نیست و من برای روشن شدن دشمنی این ملعون باید -


-بگم دشمنی این ملعون پریشان و اربابان سفاک و ملحدش با ما دشمنی
 ماهوی است یعنی در ماهیت با دشمنی دارند و در شکل بیان نباید در رفتارشان
قرینه بر حقیقت گویی آنها به لحاظ تمثیل از اعتقادات خویش آوریم بلکه باید به ضعف
خود نگریم که موجب آن گردید که این ملعون درخودش اینگونه تصور کند که توانسته
با سوئاستفاده از اعتقادات ما مسیر ما را به جهت اغراض پلید و سفاکانه اربابان خویش جلب نماید -


من در اینجا برای آگاهی و برای بهتر تمیز دادن فتنه اکبر به عنوان کثیف ترین نوع فتنه که
امروز دستاویز این ملعونین خدا بی خبر ولایت ستیز به عنوان حربه ای برای نابودی اسلام
و ولایت با بکار بستن ایمان و قداست اعتقادات ما برداشته اند به بیان یکی از پروژه های کدخدا
و صهیونیست برای این مزدوران بی همه پیز سخن خواهم گفت تا بیش از پیش و با شناخت -

*فریب و نوع دشمنی و قواعد در پیش روی این اجانب و نوکران بی صفت و مزدور ایشان که این پریشلان ب
ه عنوان کمترین و سخیف ترین مهره این مزدوران است با نقشه و راه کار اخر این ملعونین آشنا و در شناخت
و بازشناخت حقیقت و دشمنی و مبارزه با این ملعونین سفاک ملحد مزدور با آگاهی از نقشه راهشان
به مبارزه آگاهانه دست بزنید به امید موفقیت در این طریق انشاءالله -


در ابتدا بصیرت را از نظر مقام عظمای ولایت برای تشخیص نیرنگ پردازان بی بصیرت و شیاد که قصد دارند
با سوءاستفاده از اعتقادات و آرمانهای این ملت به بدنه ملت و رهبری ضربه زده و ایجاد شبحه و تضاد در اندیشه
و باورها ایجاد کنند بپردازیم تا مورد سوءاستفاده این شیاطین و اشتباه در رویکرد و مسیر مبارزه با شناخت
تردستی ها و نیرنگ این اجانب -


دچاره اشتباه در مسیر تبیین وقایع و تشخیص دوست از دشمن نشویم و نحوه مبارزه خود
با این سفاکان ملحد و از خدا بی خبر که چیزی جز رسیدن به آلام پلید و خطای خویش که برای
رسیدن به این اغراض باطل از هیچ نیرنگ و مکری سرفه نظر نکرده و نسبت به انجام ان کوتاهی نمی کنند آشنا شویم -
و باید بدانیم اگر بصیرت و اطلاع خویش را از این نابکاران تشخیص ندهیم و از نوع مکر و حیله انان
 برای رسیدن به اغراض و الام شوم انها بی اطلاع و اماده نباشیم بی شک این سوداگران مرگ
همچون فتنه 88 که هرچند با بصیرت به موقع ملت ولایتمدار عقیم و بلا استفاده ماند ولی در ب
رهه ای دل دشمنان خارجی را شاد و مزدوران داخلی و حامیانشان را -


در براندازی اسلام و ولایت شاد و خوشبین ساخت و اگر ما بخواهیم فکر کنیم که فتنه 88
 نابود شد پس دیگر ما را به راه خویش و دشمن به گور خویش سخت در اشتباه و خواب غفلتیم -


دشمن سفاک و ملحد مزدور با یک استراتژی مخوف و مکارانه چون{آیزایمر سیاسی}بعد ا
ز گذشت مدتی سکوت و بی خبری }اینبار با استراتژی جدید و مهلک به میدان آمده است
که البته این ملحد کم تدبیر بی تجربه{یعنی همین پریشان ملحد}این ایزایمر سیاسی را بر
خلاف اربابان مفسدش در یک زمان بندی خود ساخته یعنی به فاصله های چند ده روزه به کار بسته
که خود جای شکر دارد که این دشمن حمارگون -


در یک فاصله زمانی ابتدا از نحوه فتنه اصغر که در فتنه 88 شاهدش بودیم که افراد تابلو و ضد
انقلاب مشهود به فتنه گری وارد میدان شد و به زدن اصول انقلابی و ولایی پرداخت و زمانی
که دید دستش رو شده اینبار به استراتژی رهبران حمار خویش که فتنه اکبر یعنی سوءاستفاده از اعتقادات و باورهای مردم -


و با لباس تدین و ولایت قصد زدن باورها و اعتقادها و زیر سوال بردن باورهای ما با سوئاستفاده
از سخنان و پندهای همین اعتقادات ما که ولایت فقیه خود نمونه ای از این باورهای لاتغیر ما است
 بهره به جوید که باید بگویم تا حزب الهی های ولایتمدار زنده اند او که کمترین و پست ترین حمارگون ترین انها است -


{وسخن ما هرچند گوشه ای از آن برای خاموش کردن این مار از نوع بی
زهرش(پریشان) چون حمار و ......می باشد چون هرچند زهر ندارد ولی گاز
که می گیرد و دردی هرچند غیر کاری ایجاد می کند} -


*ولی همین حمار که گفته اند عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد باعث و دلیلی شد برای
اینکه ما به مارهای افعی کمین کرده ای بپردازیم که این حمارهای فتنه گر از انها تبعیت می
 کنند و همان ها هستند که مزدوران مستقیم نظریه پردازان غربی و امریکایی و صهیونیستی
هستند که ما برای پرداختن به همین فتنه گران از این نوچه های حمار استفاده و به تبیین
استراتژیها و نیرنگ های براندازانه انقلاب و ولایت ایشان خواهیم پرداخت -


اما برای تبیین و درک این استراتژیهای دشمنان سفاک و حمارگون خود یک اصل
بسیار مهم ووجودش در ذهن و درایت ما لازم است که از ان به نامبصیرت یاد می شود
 که به بیان آن از دیدگاهمقام معظم رهبری* می پردازیم -


بصیرت از دیدگاه مقام معظم رهبری امامد المصلح سید علی حسینی خامنه ای س -


(بصیرت){بدانید چه میخواهند تا بدانید چه باید با خودتان داشته باشید} -


در زندگی اجتماعی امروز بدون بصیرت نمی شود حرکت کرد(بصیرت در
 
هدف(بصیرت در وسیله(بصیرت در شناخت دشمن) -


(بصیرت در شناخت موانع راه(بصیرت شناخت راه های جلوگیری از این موانع

و برداشتن این موانع)این بصیرتها لازم است -


وقتی بصیرت بود آنوقت {شما می دانید با کی طرفید}ابزار لازم را با خود بر می دارید 15/7/1388 -


اگر ملنی قدرت تحلیلی خویش را از دست دهد فریب و شکست خواهد خرد. -


امیرالمومنین علی ع فرمود ولایحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر}}ا

ول بصیرت ؛هوشمندی؛بینایی؛ قدرت فهم و تحلیل؛و بعد صبر و مقاومت و ایستادگی 26/01/1370 -


با توجه به اینکه یک عده از این طرف یک عده از آن طرف بر آتش دشمنی ها

می افزایند و آنها را تشدید می کنند.29/2/92 -


با توجه به اینکه یک عده ای از این طرف و یک عده ای از آن طرف

(مزدوران و استکبار)برآتش دشمنی ها می افزایند -


و آنها را تشدید می کنند26/5/94لازمه حرکت جهان اسلام به سمت

تمدن نوین اسلامی این است که ابتدا خود را از این بیماری برهاند -


و علاج این بیماری ایجاد اتحاد بین مسلمین است 10/11/91کسی منکر اختلاف ها و تفاوت ها نیست -


فرق اسلامی تحلیل اسلامی در مسائل گوناگون اختلاف دارند3/7/91اما

قبله امان قران امانو پیامبرمان یکی است -


{{{دشمنانمان یکی است اهداف و ارمانها و منافعمان به هم پیوسته

و گره خورده است چگونه می توانیم از هم جدا باشیم؟ -


پای در مسیر پیامبر -


اکنون زمانی است که مسلمانان نه تنها باید تهدیدات دشمن ساخته را از خود دور کنند بلکه باید پای در مسیر پیامبر نهند -


که>را احیاء نمود در این مسیر (امید تکلیف و مسئولیت متوجه به

علمای اسلام است باید با مردمشان حرف بزنند با سیاستمدارانشان حرف بزنند می توانند نقش ایفا کنند -


در این بین یکی از مهم ترین وظایف علما و روشنفکران راستین

<<شناخت صحیح دشمن و شناساندن ان به امت اسلام است -


به عنوان یک معیار و قطب نما برای دست یابی به وحدت اسلامی است.<

<سعی کنیم در تحلیل هامان در شناخت جوادث دچار خطا و حوادث نشویم


بدانیم آمریکا و رژیم صهیونیستی دشمنان مسلمانان هستند -


آنها هرگز برای ملت های مسلمان دل نمی سوزانند{چیزی که مزدوران داخلی
 نمی دانند و گمانشان حمایت امروز امریکا و رژیم صهیونیستی از فتنه و آشوب

 طلبی شان به خاطر علاقه انان از ایشان است که برعکس در جهت رسیدن به

اهداف شومی است که پس از نیل به این اهداف شوم این سالوسان مزدور به دور ریخته خواهند شد} -


هرچه بتوانند تخریب می کنند و در روندها اخلال می کنند 29/5/91با این وصف ایا طرفداری از ما می کنند8/10/94 -


*"""""""""""""""""""""""""""مهم"""""""""""""""""""""""* -


با این وصف ایا طرفداری آمریکا و مزدورانش(پریشان هاشمی خاتمی.ووو)

از فرقه ای در برابر فرقه ای دیگر در درون دنیای اسلام -


ما را خوشحال می کند؟ااگر از ما طرفداری کردند باید خوشحال شویم؟نه

باید غصه دار شویم ببینیم چه نقطه سیاهی و ضعفی در ما دیده اند که می خواهند

از ان نقطه سوءاستفاده کنند ابراز طرفداری از ما کنند8/10/94{اینکه از سخن

رهبر ما سخن برای رسیدن به آلام و خواسته های پلیدشان می کنند باید ببینیم

در کجا و چه وقت از این حربه پلید استفاده شده یا در کجا استراتژی بر این

اصل که با سوءاستفاده از اعتقادات -

asp.net

-


وسخن بزررگان برای سرکوب ایشان و به انزوا کشیدن باورهای یک

ملت و جماعت استفاده کردن{{از کثیف ترین اشکال فتنه است}که

 دشمن مکار و مزدوران بی صفت و اشوب طلب و حرارش از ان به عنوان

آخرین و در عین حال کثیف ترین و پست ترین نوع فتنه برای مسموم کردن

اذهان یک ملت و به خطا کشاندن و فریب اذهان یک فرقه و یک ملت از ان

بهره گرفته و بدان مستمسک می شومد -


خداوندا از شر این مشرکان به تو پناه می بریم و برای درک و تشخیص فتنه

و نیرنگ و فریبشان به عقل و بصیرتی که به موجب و از طریق امامان معصوم

و ولیان پاک که نایبان مطلق امام عصر عج در هر عصر و زمانی هستند و در عصر

ما سید علی حسینی خامنه ای س می باشند با تمسک به ایشان* -


که خود این بزرگان نیز خود دریچه ای گشوده از کتاب قران و احادیث و سنت این اولیا

و رسول معظم هستند ما را به هدایت و شناخت این دشمنان و نیرنگ و مکرهای پشت

سرشان آشنا و برحضر می دارند اما چیزی که از همه مهمتر و سرنوشت ساز تر است -


این است که خود ما در چه مرحله و طبقه ای از بصیرت و شناخت در بر ابر

 توطئه ها و نیرنگ های این مزدوران پست فطرت به سرکردگی امریکای جهان

خوار و رژیم اشغالگر قدس قرار گرفته و به چه درجه شناخت و درک مسائل دینی

و اعتقادی نائل شده ایم که بتوانیم با توصل به این معلومات و حسنات دینی

 مورد سوءاستفاده و فرافکنی های اجانب و مزدوران مکار ایشان واقع نشویم -


در آخر هر چند بحث مبارزه و رسواگری استکبار و مزدوران بی بصیرت و مکار ایشان

چه از رده اصلی و بالا و چه این نوچه گانخرده پا و مزحک ایشان چون این بنده خدای

فریفته که به خیالش درحد استادان مکارش است فارق از اینکه این نوچه پریشان به

حمد الله خود و مطالبش ضمینه ای شد برای شناساندن مکر اربابان ملحدشبه حمدالله -


ولی این بدان معنی نیست که ما بخواهیم دشمن سفاک و مزدوران سفاکش را در هر

طبقه ای از نفاق و فتنه دست کم بگیریم و چونکه انها را در حد اغفال و فریفته شدن

 نمی پنداریم و آنها را متاسفانه به قول برخی از همسنگرانمان به دلیل درجه حماریت

و نفاقشان کلا از دایره بحث و رسواگری بیرون کنیم -


این خود یک خدمتی است به این مزدورانی که همواره در همه اعصار بعد از

انقلاب ثابت کرده اند که هر وقت ما از این حماران فتنه گر و منافق به هر دلیلی

غافل شده ایم و یک قدم عقب نشینی کرده ایم انها حارتر و مصمم تر به

وحشی گری و فتنه افکنی شده اند و از سکوت ما برای خفه کردن همیشگی ما -


بهره جسته اند برادران و خواهران حزب الهی من امروز سپاه مولایمان

 سید علی س به حمد الله مالک بی شمار دارد همانگونه که شاهدیم چه

مالکان بزرگواری در سپاه پاسداران نیروی انتظامی ارتش و وزارت اطلاعات

در ره مبارزه علنی و غیر علنی ولی رودرو با دشمن سفاک در حال صیانت

از انقلاب و ولایت هستند به حمد الله ولی دوستان من -
چیزی که امروز سپاه ولایت و امامت بدان بسیار احتیاج دارد و ان هم به

 دلیل همین است که برادران حزب الهی ما با اوردن دلایلی چون که خدمت

مستطاباتان گاها از ادای تکلیف که رسوا نمودن دشمن سفاک در هر طبقه


و میزان کفر و الحاد می باشند با نوعی بی بصیرتی نخواهیم بگوییم

به نوعی غفلت مواجه هستند متاسفانه -


لذا بر خود و نیروهای متعهد حزب الهی به حکم وجوب حضرت اقا مبنی بر

 عمارگونی نیروهای حزب الهی خصوصا در این عرصه از فتنه که فتنه گران به

قصد استحاله انقلاب به زدن ضربه از درون انقلاب با سوءاستفاده از نیروهای

انقلاب و باورهای دینی و ارزشی برای نابودی و تغییر ماهیتی انقلاب قدم کفر گونه برداشته اند -


لذا بر همه مسلمین و حزب الهیان متعهد و پیرو خط ولایت و امامت واجب است ب

ه رسواگری این اجانب و مزدوران و به پخش اصول دینی و روایاتی که در روشن

شدن مسائل سیاسی و دینی و در جلوگیری از شبحه افرینی ها و فتنه

دراندازیهای این موجودات پست و مزدور که به عنوان اخرین حربه

 به استحاله انقلاب و اسلام روی اورده اند -


پرداخته و در باور و اجرای این واقعیت تاریخی که یک بار از سوی مولای

ما امیرالمومنین بعد از شهادت عمار که موجب شد اشعث ملعون فضا را

برای تخریب اذهان و ایجاد شبحه در سپاه حضرت مولی علی ع سازگار بیند

 و به تفرقه افکنی و فتنه اندازی و شبه پراکنی تا بدان حد پردازد که مولی

 علی ع در فقدان و کمبود عمار فریاد >سردهند -


و نبود و فقدان عمار در سپاه امیرالمومنین علی ع تا بدان درجه تاثیر

گذار شد که حتی مولی با توجه به فساد و شبحه ای که در سپاه خویش

احساس کرد و با توجه به اینکه شمشیر مالک هم با توجه به زهر فتنه و

استحاله ای که توسط اشعثیان در سپاه مولا ایجاد شده بود دیگر کارایی

لازم را نداشت مالک را به عقب بخوانند و وارد حکمیت شوند و ان ماجراها

که اشعری و عمروعاص باقی همه می دانیم گفته ایم بیش از این پرداختن به آن


پس برادران و خواهران من سپاه سید علی س امروز اشتر مقداد

 هرچند جای خوب ایست ولی در حال حاظر که فتنه از طریق جنگ

نرم و به بدترین نوع فتنه یعنی استحاله از درون انقلاب و با دست اندازی

به ولایت و باورهای دینی برای رسیدن به اهداف پلید و مشرکانه و

کدخدا مابانه خویش روی اورده عمار می خواهد عمارانی که به مقتضای اسیب فتنه فتنه گران -


به روشن گری و افشای توطئه سالوسان فتنه گر و اربابان کاهل و اشوب

طلبشان پرداخته و دست این مکاران و اربابان پلید و ملحدشان را رو کنند

(شما باید با استفاده از نوکران بی بنیه و تدبیر و خرده پایی چون همین

 پریشان که در حد یک دشمن خرد پا است)با استفاده از مطالب این فتنه گر

خرده پا برای افشای عاملان مزدور و فتنه گر و اربابان انها بهره برده -
و به افشا و رسواگری این سالوسان خدا بی خبر و روشن کردن اشکال فتنه

و نفوذ بپردازید و الصل الله علی محمد و ال محمد -


*کیوان گیتی نژاد سرباز تنهایی سید علی حسینی خامنه ای 


  • ۹۵/۱۱/۲۶
  • کیوان گیتی نژاد

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی